Bodování

Celoroční bodování je hodnocení činnosti dětí v oddíle. Jeho tvorbou je pověřena Oddílová rada, kterou tvoří volení zástupci děti. Ti pak každý na konci každého výletu hodnotí zapojení dětí do programu, pomoc při ostatních aktivitách (například vaření, úklid atd.), jejich chování a v neposlední řadě také to, jak pomáhají svým mladším kamarádům. Druhou částí oddílové činnosti jsou schůzky, kde boduje vedoucí, který schůzku vede. Rozsah bodů za schůzku je asi třetinový oproti klasickému třídennímu výletu. Výsledky bodování se vyhlašují každoročně na začátku tábora.

V následující tabulce můžete vidět momentální stav bodování: